Εδώ μπορείτε να δείτε την εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ βολών με τσοκ BRAIN σε σύγκριση με γνωστού κατασκευαστή τσοκ συμβατικού προφίλ αντίστοιχου βαθμού σύσφιγξης.

Τα τσοκ BRAIN αυξάνουν την αποτελεσματική επιφάνεια της τουφεκιάς κατά τουλάχιστον 80%.

ΤΟΥΦΕΚΙΑ ΤΣΟΚ BRAIN
TM: Tight Medium (6/10 mm / 0.024”)

ΤΟΥΦΕΚΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΣΟΚ
6/10 mm / 0.024”

Eικόνες πραγματικών δοκιμών σε πίνακα διαστάσεων 1μ Χ 1μ. στα 36,5 μ
φυσίγγια με γόμωση 36 γρ, Νο 6 μολύβδινα σκάγια

  • Οι μεγάλοι κόκκινοι κύκλοι δείχνουν την αποτελεσματική επιφάνεια της κάθε τουφεκιάς.
  • Οι μικροί κύκλοι δείχνουν κενά αρκετά μεγάλα ώστε να ξεφύγει μία πέρδικα χωρίς ούτε ένα τραύμα
    (ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός σκαγιών για σίγουρη καταβολή είναι 3).
  • Η διαφορά μεταξύ της τουφεκιάς του συμβατικού τσοκ και του BRAIN είναι παραπάνω από εμφανής!