Επιστροφές – Αλλαγές

  • Γιά να γίνει αποδεκτή επιστροφή εμπορεύματος, θα πρέπει αυτό να είναι απολύτως αμεταχείριστο, εντός της αρχικής του συσκευασίας και να συνοδεύεται από την νόμιμη απόδειξη αγοράς του.

  • Σε κάθε περίπτωση, γιά κάθε αλλαγή ή επιστροφή εμπορεύματος, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με στέλεχος της OUTDOOR PRO E.E. και να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της εταιρείας.

  • Σε αντίθετη περίπτωση, το εμπόρευμα δεν θα γίνεται δεκτό και θα επαναπροωθείται στον αποστολέα του.

  • Για επιστροφές ή αλλαγές, τα μεταφορικά βαρύνουν τον αγοραστή εκτός εάν η αλλαγή γίνεται εξαιτίας ελαττωματικού προϊόντος ή λάθους της OUTDOOR PRO E.E